Publicaties

Presentatie bijeenkomst VvA "Uitzendovereenkomst"
Niels Jansen
VvA bijeenkomst
19 september 2023

Download
Presentatie bijeenkomst VvA "Uitzendovereenkomst"
Johan Zwemmer
VvA bijeenkomst
19 september 2023

Download
Presentatie bijeenkomst VvA "Uitzendovereenkomst"
Ronald Dekker
VvA bijeenkomst
19 september 2023

Download
Presentatie bijeenkomst VvA "Klokkenluiders"
Suzanne Hidajat

 

 

VvA bijeenkomst
28 juni 2023

Download
Presentatie bijeenkomst VvA "Klokkenluiders"
Geert Vermeulen

 

 

VvA Bijeenkomst
28 juni 2023

Download
Presentatie VvA bijeenkomst "Deliveroo"
Hanneke Bennaars

 

 

VvA Bijeenkomst
13 april 2023

Download
Presentatie VvA bijeenkomst "Deliveroo"
Niels van der Neut

 

 

VvA Bijeenkomst
13 april 2023

Download
Verslag kascomissie - boekjaar 2022

mr. Jan Verheyden
&
mr. Boudewijn Smits

Download
Agenda ALV + jaarcijfers 2022 + begroting 2023

Loe Sprengers
&
Caspar Inden

Download
LUSTRUMBOEK VvA
Transitie en Arbeid

 

Redactie:

Loe Sprengers
Ruben Houweling

Download
Presentatie bijeenkomst "Armoede op de werkvloer"
Sonja Bekker - Universiteit Utrecht

 

VvA bijeenkomst
15 december 2022

Download
Presentatie bijeenkomst "Armoede op de werkvloer"
Nuna Zekic - Universiteit van Tilburg

 

VvA bijeenkomst
15 december 2022

Download
Presentatie bijeenkomst "Armoede op de werkvloer"
Mijke Houwerzijl - Universiteit van Tilburg

 

VvA bijeenkomst
15 december 2022

Download
Presentatie bijeenkomst 'Armoede op de werkvloer"
Robbert Coenmans - FNV

 

VvA bijeenkomst
15 december 2022

Download
Presentatie bijeenkomst "Armoede op de werkvloer"
Eefje Brul - AWVN

 

VvA bijeenkomst
15 december 2022

Download
Presentatie "Concurrentiebeperking door het concurrentiebeding"
Astrid Helstone


VvA bijeenkomst
20 september 2022

Download
Presentatie "Concurrentie om arbeid"
Monica Wirtz & Robert Hoekstra


VvA bijeenkomst
20 september 2022

Download
Presentatie "Privacy en COVID"
Inge de Laat


Webinar VvA
15 maart 2022

Download
Presentatie "Twee jaar COVID in het arbeidsrecht"
Pascal Besselink


Webinar VvA
15 maart 2022

Download
Presentatie Willemijn Roozendaal

Webinar VvA: Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Download
Presentatie Petra Hogewind

Webinar VvA: Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Download
Presentatie Gerrard Boot

Webinar VvA: Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Download
Magazine United Jubileum VvA 75 jaar
Arnoud Houweling
Download
25 jaar rechtspraak over het primaat van de politiek in de WOR
mr.dr. L.C.J. Sprengers, mr.dr. S.F.H. Jellinghaus, R.J.M. Hampsink, E. Unger, P.A.M. Witteveen
Download
Eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst
: mr.dr. J.J.M. (Sjef) de Laat, mr. L.J.A. (Leopold) Holtus, mr. R. (Ribca) van Wijngaarden, mr. B. (Bas) Westerhout
Download
Presentatie VAAN-VvA-VJAA NOWinar 2.0
Prof.mr. Evert Verhulp, mr. Astrid Helstone, mr. Ruben van Arkel

Bijgaand treft u de presentatie van het webinar: VAAN-VvA-VJAA NOWinar 2.0.

Het webinar vond plaats op donderdag 25 juni 2020 om 20.00 uur.

Download
Sheets presentatie webinar VAAN-VvA-VJAA: NOWinar
Prof.mr. Evert Verhulp, mr. Astrid Helstone, mr. Ton Mertens

Bijgaand treft u de presentatie van het webinar: VAAN-VvA-VJAA NOWinar.

Het webinar vond plaats op dinsdag 31 maart 2020 om 20.00 uur.

Download
40 jaar rechtspraak Ondernemingskamer over arbeidsrecht
mr. drs. L.C.J. Sprengers en mr. R.D. Poelstra
Download
De internationale arbeidsorganisatie 100 jaar
mr. dr. M.Y.H.G. Erkens en prof. mr. P.H. van der Heijden
Download
Tijdschrift Arbeidsrecht
Diverse

Themanummer: Zelfstandigen

Download
Evaluatieonderzoek WWZ
Prof. mr. A.R. Houweling, mr. M.J.M.T. Keulaerds, mr. dr. P. Kruit
Download
Preadvies: Concern Werkgeverschap in de Werknemers- verzekeringen
dr. L. van den Berg
Download
Concernwerkgever- schap Preadvies VvA/Levenbach- instituut
R.M. Beltzer F.G. Laagland en L. van den Berg
Download
Arbeidsrecht en Mensbeeld
C.J.Loonstra, H.W.M.A. Staal en W.Zeijlstra
Download
Preadviezen (binder)
Diverse auteurs
Download
Preadvies: Intra-concernmobiliteit met contractswissel
mr. F.G. Laagland
Download
Preadvies: Onvrijwillige concern- aansprakelijkheid
mr. F.G. Laagland
Download
Preadvies: De arbeidsovereenkomst in het concern
prof. dr. R.M. Beltzer
Download
Preadvies: Voorwoord en Preadviesaanvraag
Levenbach instituut, Vereniging voor Arbeidsrecht
Download
De ontbinding van de arbeidsovereenkomst in tienvoud
Werkgroep Ontslagrecht 1988-2005
Download
Arbeidsrechtelijke reflecties 2014
Mr. dr. L.C.J. Sprengers en mr. dr. G.W. van der Voet
Download
Eenheid in verscheidenheid
Anton W. van Leeuwen, Marjolein Westerbeek en Linda Nekeman-IJdema
Download
Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid
prof. mr. L.G. Verburg, mr. E.F.A. van Buitenen, mr. C.J. Frikkee, mr. M.V. Ulrici, mr. dr. J.P.H. Zwemmer
Download
De toekomst van het cao-recht
Prof. mr. A.Ph.C.M. Jaspers en mr. M.F. Baltussen
Download
Negentig jaar Internationale Arbeidsorganisatie; negentig jaar roeien tegen de stroom in?
Diverse auteurs
Download
De toekomst van de medezeggenschap
Prof. mr. L.C.J. Sprengers en Mr. dr. G.W. van der Voet
Download
De (eenzijdige) wijziging van de arbeidsovereenkomst
Mr. J.J.M. de Laat
Download
De internationale Arbeidsorganisatie van 1919 tot 1979; opmerkingen over toen en nu.
Mevr. mr. M.J.E.H. Raetsen en prof. mr. J.J.M. van der Ven

ISBN 90 14028547

Bestellen
Prof. mr. M.C. Burkens, prof. dr. W. Driehuis en prof. dr. J. van den Doel

ISBN 90 14 02863 6

Bestellen
Ontwikkelingen op het gebied van de medezeggenschap, mede in Europees verband.

ISBN 90 14 03031 2

Bestellen
Economisch recht, sociaal recht en ecofomische orde, een terreinverkenning.

ISBN 90 14 03178 5

Bestellen
ArtiKel 27, Wet op de ondernemingsraden, enige kritische kanttekeningen.

ISBN 90 14033524

Bestellen
Gelijke behandeling van mannen en vrouwen in het pensioenstelsel.

ISBN 90 14 03439 3

Bestellen
De rechtstreekse werking van internationale normen en het sociaal recht.

ISBN 906092 191 7

Bestellen
Medezeggenschap in overheidsdienst; geschiedenis wettelijke voorschriften en praktijk.

ISBN 90 6092 203 4

Bestellen
ISBN 90 6092 203 4

ISBN 90 6092 262 X

Bestellen
Flexibele arbeidsrelaties.

ISBN 90 6092 308 1

Bestellen
De verhouding tussen vakbond en ondernemingsraad op het terrein van de arbeidsvoorwaarden.

ISBN 90 6092 407 X

Bestellen
Commmentaar op SER-advies 88/12.

ISBN 90 6092 437 1

Bestellen
Goed werkgeverschap als bron van vernieuwing van het arbeidsrecht.

ISBN 90 6092 671 4

Bestellen
Arbeidsovereenkomst en algemeen vermogensrecht.

ISBN 906092678 1

Bestellen
Arbeidsverhoudingen en kwaliteit in ondernemingen.

ISBN 90 6092 772 9

Bestellen
Knelpunten in Nederlands en Belgisch cao-recht.

ISBN 90 6092 782 6

Bestellen
Sanctiebegrip en sanctie samenloop in de sociale zekerheid.

ISBN 90 6092 826 1

Bestellen
Bevordering van arbeidsparticipatie ofwel: Werk boven 'wig' of 'wig' boven werk.

ISBN 90 6092 843 1

Bestellen
Herziening Wet op de arbeidsovereenkomst. Enkele eclectische beschouwingen.

ISBN 90 6092 876 8

Bestellen
Rechten van werknemers bij faillissement.

ISBN 90 14031033

Bestellen
Gelijkheid van vrouwen man in het Europees sociaal recht.

ISBN 90 1403149 1

Bestellen
Kanttekeningen bij de WOR voor de overheid.

ISBN 90 312 14162

Bestellen
Tewerkstelling over de grenzen.

ISBN 9031214620

Bestellen
Medezeggenschap op Europees niveau, De EU-Richtlijn van 22 september 1994

ISBN 90 312 1614 3

Bestellen
Flexibilisering van het sociaal recht in België en Nederland.

ISBN 90 312 1763 8

Bestellen
Grondrechten in het arbeidsrecht.

ISBN 90 2683 532 9 (niet langer leverbaar)

Bestellen
Goed werkgeverschap als bron van vernieuwing van het arbeidsrecht.

ISBN 902683 577 9

Bestellen
Arbeidsrecht in internationaal perspectief.

ISBN 90 2683 820 4

Bestellen
Ontslagrecht volgens ADO

ISBN 90 2683 867 0

Bestellen
Arbeidsverhoudingen in ontwikkeling.

ISBN 90 Y00 1586 5

Bestellen
Herziening van het ontslagrecht.

ISBN 90 6092 388 X

Bestellen
Nederlands stakingsrecht op een nieuw spoor?

ISBN 90 130 1659 6

Bestellen
Voor De Laat: de Hoge Raad

ISBN 90 130 2813 6

Bestellen
De (eenzijdige) wijziging van de arbeidsovereenkomst

ISBN 978-90-13-05430-9

Bestellen
De toekomst van de medezeggenschap, Aanbevelingen aan de wetgever.

ISBN 90 13 06737 8

Bestellen
Negentig jaar Internationale Arbeidsorganisatie

ISBN 978 90 13 08416 0

Bestellen
De toekomst van het cao-recht

ISBN 9789013098433

Bestellen
Eenheid in verscheidenheid

ISBN 9789013099928

Bestellen