logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us
 

Publicaties

Bijeenkomst VvA12 maart 2024

Presentatie - Transnationaal Arbeidsrecht en IMVO

Bas Rombouts

Presentatie - Human Rights Due Diligence - Gepaste Zorgvuldigheid

Daan van Thiel

Presentatie - Protect en Respect, maar wat met Remedy?

Yvonne Erkens

Presentatie - Convenanten en internationaal MVO

Martine Bosman

Artikel - Transnationaal arbeidsrecht

Paul F. van der Heijden, Daan van Thiel & Yvonne Erkens

Commentaarop wetsvoorstellen
Commentaar expertgroep LabourLawUnited op wetsvoorstellen

Wet verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten

Commentaar expertgroep LabourLawUnited op het wetsvoorstel

Re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar

Commentaar expertgroep LabourLawUnited op het wetsvoorstel

Verduidelijking en rechtsvermoeden

Commentaar expertgroep LabourLawUnited op het wetsvoorstel

Wijziging van artikel 653 van Boek 7 i.v.m. de modernisering van het concurrentiebeding

Commentaar expertgroep LabourLawUnited op het wetsvoorstel - 15 april 2024