logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us
 

Publicaties

Commentaarop wetsvoorstellen
Commentaar expertgroep LabourLaw United op wetsvoorstellen

Wet verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten

Commentaar expertgroep LabourLaw United

Re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar

Commentaar expertgroep LabourLawUnited op het wetsvoorstel

Verduidelijking en rechtsvermoeden

Commentaar expertgroep LabourLaw United op het wetsvoorstel