logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Wat doen wij?

VvA.

Voor professionals die zich bezighouden met het arbeidsrecht

De Vereniging voor Arbeidsrecht vormt een ontmoetingspunt voor hen die in verschillende functies met de theorie en praktijk van het arbeidsrecht in ruime zin – arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht, ambtenarenrecht, medezeggenschapsrecht – te maken hebben.

Lees verder

Bijeenkomsten.

De VvA organiseert ieder kwartaal een bijeenkomst

De bijeenkomsten van de VvA hebben een sociaal karakter. Tijdens de bijeenkomsten wordt u bijgepraat over actuele ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht. Daarnaast bieden de bijeenkomsten van de VvA de mogelijkheid om te netwerken tijdens de borrel.

Ga naar agenda

Volgende bijeenkomst VvA:

Transnationaal Arbeidsrecht: van “soft” naar “hard” recht

Dinsdag 12 maart 2024 | Utrecht of online

De beoefenaren van het arbeidsrecht in Nederland zijn goed bekend met het arbeidsrecht zoals vastgelegd in wetten en de Europese richtlijnen waarop deze vaak zijn gebaseerd als ook met de collectieve arbeidsovereenkomsten. Maar er zijn meer bronnen die voor het arbeidsrecht relevant zijn en steeds relevanter gaan worden. In het NJB is in 2023 in een artikel over Transnationaal arbeidsrecht het landsgrensoverschrijdende arbeidsrecht omschreven als een netwerk van arbeidsrechtelijke regelsystemen. Door de opkomst van eisen die gesteld worden aan het internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en de implementatie van de richtlijn over corporate sustainability in de Nederlandse wetgeving verandert de betekenis die het landsgrensoverschrijdend recht ook voor de Nederlandse rechtspraktijk gaat hebben. Een ontwikkeling van soft naar steeds harder recht.

Dit is de aanleiding voor de VvA om over dit thema een symposium te organiseren. De auteurs van het eerder genoemd NJB artikel zullen hieraan een bijdrage aan leveren als ook anderen die zich met dit onderwerp veel bezighouden.

Meer informatie

VvA Jong

Voor iedereen tot en met 35 jaar

VvA Jong is een nieuw onderdeel van de VvA gericht op young professionals en studenten die zich bezighouden met het arbeidsrecht. VvA Jong richt zich op mensen tot en met 35 jaar. Young professionals uit alle bovengenoemde werkvelden zijn welkom, waaronder ook HR-medewerkers tot juristen bij een rechtsbijstandsverzekeraar of vakbond, van griffier tot bedrijfsjurist arbeidsrecht.

Meer informatie
Het bestuur

mr.dr. Loe Sprengers

Voorzitter

mr.dr. Monica Wirtz

Secretaris

mr.dr. Pascal Kruit

Penningmeester

mr. Marieke Kristen

Bestuurslid

mr. Illya Bilderbeek

Bestuurslid