logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us
 

Over Ons

Vereniging voor Arbeidsrecht

De Vereniging voor Arbeidsrecht, opgericht op 25 mei 1946, vormt een ontmoetingspunt voor iedereen met interesse in het arbeidsrecht. Allen met verschillende functies in de theorie en praktijk van het arbeidsrecht in ruime zin – het individueel en collectief arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, ambtenarenrecht en het medezeggenschapsrecht. Allen die het doel van de VvA; het bevorderen van de kennis en de ontwikkeling van het Nederlandse Arbeidsrecht, ondersteunen, kunnen lid worden. De VvA verzorgt een aantal discussiebijeenkomsten per jaar. Tijdens de bijeenkomsten worden inleidingen gehouden over actuele ontwikkelingen of problemen in het arbeidsrecht. Diverse inleidingen worden gepubliceerd in een artikel of in de vorm van een presentatie.

Contributie

De contributie voor de Vereniging voor Arbeidsrecht bedraagt € 45,- inclusief btw per kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt, zonder opzegging, ieder jaar automatisch verlengd.

De Vereniging voor Arbeidsrecht organiseert 3 tot 4 bijeenkomsten per jaar die zowel fysiek als online bij te wonen zijn. De bijeenkomsten kunnen ook achteraf door leden teruggekeken worden.

Naast de activiteiten van de Vereniging voor Arbeidsrecht kun mag je ook deelnemen aan activiteiten van LabourLaw United (LLU). LLU is een samenwerkingsverband tussen drie verenigingen, namelijk VAAN, VvA en VJAA.

Voor studenten geldt er een gereduceerd lidmaatschapstarief van € 15,- inclusief btw per kalenderjaar.