Over ons

De Vereniging voor Arbeidsrecht, opgericht op 25 mei 1946, vormt een ontmoetingspunt voor hen die in verschillende functies met de theorie en praktijk van het arbeidsrecht in ruime zin - arbeidsovereenkomstenrecht, sociale zekerheidsrecht, ambtenarenrecht, medezeggenschapsrecht - te maken hebben. Allen die het doel van de VvA; het bevorderen van de kennis en de ontwikkeling van het Nederlandse Arbeidsrecht, ondersteunen, kunnen lid worden. De VvA verzorgt een aantal discussiebijeenkomsten per jaar. Tijdens de bijeenkomsten worden inleidingen gehouden over actuele ontwikkelingen of problemen in het arbeidsrecht. Vaak worden de inleidingen gepubliceerd in een artikel of in de vorm van een uitgave in de reeks van de VvA. De boeken in de reeks van de VvA zijn inbegrepen in het lidmaatschap en worden aan alle leden (digitaal) toegezonden.

De contributie bedraagt 45 euro per jaar. Voor studenten geldt een verlaagd lidmaatschapstarief van 15 euro per jaar.