logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us
Oops...
Slider with alias creative-home not found.

Over Ons

Vereniging van Arbeidsrecht

De Vereniging voor Arbeidsrecht, opgericht op 25 mei 1946, vormt een ontmoetingspunt voor hen die in verschillende functies met de theorie en praktijk van het arbeidsrecht in ruime zin – arbeidsovereenkomstenrecht, sociale zekerheidsrecht, ambtenarenrecht, medezeggenschapsrecht – te maken hebben…

OnzeWerkgroepen
Binnen de vereniging zijn verschillende werkgroepen actief. Het bestuur van de VVA ondersteunt de werkgroepen maar ze bezitten een grote mate van zelfstandigheid. Het verzorgen van bijeenkomsten en eigen uitgaven zijn daar enkele voorbeelden van.

Ontslagrecht

De werkgroep ontslagrecht is een van de langst actieve werkgroepen. Deze werkgroep wordt door het bestuur betrokken bij het verzorgen van inleidingen.

Medezeggenschap

De werkgroep Medezeggenschapsrecht is in 2008 nieuw leven in geblazen. In 2008 en 2009 heeft de werkgroep zich intensief beziggehouden met het thema ‘de toekomst van de medezeggenschap’

Gelijke Behandeling

Nadere informatie volgt

CAO recht

De werkgroep Cao recht, ingesteld in 2009, bestaat uit een vijftigtal leden van de vereniging met belangstelling in- en ervaring met- het collectieve arbeidsrecht.

Rechtsvergelijking

De werkgroep rechtsvergelijking maakt sinds medio 2013 deel uit van de Vereniging voor Arbeidsrecht...

Powerful portfolios.

Edge Themes give you all you need to create an amazing website. Designed and built with care.
VERKIEZING VAN DÉ ARBEIDSRECHTUITSPRAAK HR