Agenda

Bijeenkomst 7 december 2021: Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Locatie / ONLINE

Uiterlijk op 1 augustus 2022 moet Nederland de Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden hebben geïmplementeerd. Deze richtlijn heeft grote gevolgen voor o.a. de scholingsplicht, de mogelijkheid tot het overeenkomen van studiekostenbedingen en het verbieden van nevenwerkzaamheden.

In Q4 wordt het wetsvoorstel dat de implementatie van deze richtlijn regelt naar de Tweede Kamer gestuurd. Vanaf dat moment is duidelijk welke concrete wijzigingen in boek 7.10 BW zullen worden gedaan. Hét moment dus om op 7 december 2021 met elkaar stil te staan bij deze wetswijzigingen.

Als sprekers hebben wij weer een prachtige line-up voor u:

  • prof. Willemijn Roozendaal (hoogleraar VU) zal spreken over de gevolgen voor oproepkrachten en variabele roosters;
  • mr. Petra Hogewind (Raad voor de Rechtspraak en buitenpromovenda Universiteit Leiden) zal de gevolgen voor de scholingsplicht en de (on)mogelijkheden van het overeenkomen van een studiekostenbeding behandelen en
  • prof. Gerrard Boot (Hoogeraar Universiteit Leiden en raadsheer Hof Amsterdam) staat stil bij het werknemersbegrip en het verbod op nevenwerkzaamheden.

Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig voor een interessante middag. Vanwege de coronamaatregelen zal de bijeenkomst alleen digitaal bij te wonen zijn. Digitaal is het aantal plekken uiteraard onbegrensd, zodat iedereen de gelegenheid heeft deze mooie bijeenkomst bij te wonen.

Programma

  • 14.00 uur Ontvangst
  • 14.30 uur Start deel 1
  • 16.00 uur Pauze
  • 16.15 uur Start deel 2
  • 17.00 uur Afsluiting en borrel

Wij begroeten u graag (eventueel online) op 7 december aanstaande.

Met vriendelijke groet,
VvA bestuur

Start  14:30 uur
tot
Einde  17:00 uur

Aanwezigheidscertificaat

Registreer