Volgende bijeenkomst

Bijeenkomst 27 november 2014
Op het snijvlak van medezeggenschaps -en vennootschapsrecht In 2013-2014 zijn vier proefschriften verschenen die allemaal be…
Meer Informatie