Werkgroep Medezeggenschap

Werkgroepen / Werkgroep Medezeggenschap

De werkgroep Medezeggenschapsrecht is in 2008 nieuw leven in geblazen. In 2008 en 2009 heeft de werkgroep zich intensief beziggehouden met het thema ‘de toekomst van de medezeggenschap’. Dit heeft geleid tot ‘aanbevelingen aan de wetgever’, die verschenen zijn de VvA-reeks nr. 37. Naar deze aanbevelingen is ook verwezen in het Kabinetsstandpunt Medezeggenschap 2009. De werkgroep komt sindsdien bij elkaar op het moment dat ontwikkelingen in de medezeggenschapswetgeving -of rechtspraak dat zinvol maken.