Werkgroep CAO-recht

Werkgroepen / Werkgroep CAO-Recht

De werkgroep Cao recht, ingesteld in 2009, bestaat uit een vijftigtal leden van de vereniging met belangstelling in- en ervaring met- het collectieve arbeidsrecht. De werkgroep heeft bij haar oprichting aan een thema gewerkt met als werktitel : “Overleeft de Cao de 21ste eeuw” Vele maatschappelijke ontwikkelingen geven aanleiding tot hernieuwde bezinning op het huidige collectieve arbeidsvoorwaardensysteem, zoals bijvoorbeeld het vraagstuk van de (afnemende) representativiteit van vakorganisaties of de internationalisering van de arbeidsmarkt en het cao-gebouw. Ook ontwikkelingen in het personele en materiële regelingsbereik van de cao vormen onderwerp van bestudering. Daarmee staat het regelingsbereik van sociale partners ter discussie. De leden hebben zich gegroepeerd in een viertal sub-werkgroepen die verschillende deelvragen behandelen.

De groep staat onder leiding van prof Teun Jaspers en Marjolein Baltussen.

Voor nadere infomatie kunt U mailen naar: a.jaspers@uu.nl of baltussen.hulshof@kpnmail.nl