Bestellen

Publicaties / Bestellen

Bestellen van uitgaven in de reeks van de Vereniging voor Arbeidsrecht.

De genoemde publicaties zijn tegen kostprijs te bestellen bij mw. E.M. Clarijs, info@verenigingvoorarbeidsrecht.nl, onder vermelding van de publicatiegegevens en het isbn-nummer.